Очищення влади

Розпорядження Тиманівського сільського голови

Посадові та службові особи Тиманівської сільської ради підлягатимуть перевірці у термін, визначений Планом проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р., а саме - червень 2015 р. - грудень 2016 р.


КУЧЕРЕНКО Людмила вільгельмівна

повідомлення про початок перевірки,

згода на проходження перевірки,

декларація про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру;


БОМБЕЛА Руслан Іванович

повідомлення про початок перевірки,

згода на проходження перевірки,

декларація про майно, доходи, витрати, зобов'язання ...


ТАНДАШАН  Наталія Михайлівна

повідомлення про початок перевірки,

згода на проходження перевірки,

декларація про майно, доходи, витрати, зобов'язання ...          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Тиманівська сільська рада

Тульчинського  району  Вінницької  області

23644, село Тиманівка  вулицяСоборна  1, тел.: 55-6-60, факс 55-3-32

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 березня   2016 року

«Про проведення перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року №563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів  від 16.10.2014 року №1025-р., керуючись частиною 20 статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

           1.Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади»( далі – перевірка) стосовно секретаря Тиманівської сільської ради Кучеренко Людмили Вільгельмівни , головного бухгалтера Тиманівської  сільської ради Тандашан Наталії Михайлівни , землевпорядника сільської ради Бомбели Руслана Івановича , визначити днем початку перевірки 24 березня 2016 року 

            2.Визначити заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів  Бомбелу Р. І.  відповідальним за проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

            3.Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів   Бомбелі Р. І. .:

        3.1.У терміни, визначені законодавством України забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб - сайті  Тульчинської районної ради.

        3.2.Особам, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки, подати документи, визначені пунктом 8 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563.

               4.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                       С. В. Урсуленко 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

               Повідомлення 

про початок проведення перевірки згідно із Законом України ,,Про очищення влади”

Законом України ,,Про очищення влади”передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 ,,Деякі питання реалізації Закону України ,,Про очищення влади

На виконання вимог Закону України ,,Про очищення влади” облдержадміністрація інформує про те, що 24березня 2016року розпочато перевіркустосовно:

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Дата початку перевірки

1

Бомбела

Руслан

Іванович

Землевпорядник Тиманівської сільської ради, Тульчинського району, Вінницької області

27.03.2016


та оприлюднює відповідні документи, саме - заяву Бомбели Р. І. . та його декларацію.

Відомості

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру землевпорядника Тиманівської  сільської ради, Тульчинського

району, Вінницької області

Бомбели Руслана Івановича

 

         Відповідно пункту 9 статті 5 Закону України ,,Про  очищення влади” публікуємо відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру землевпорядника Тиманівської  сільської ради, Тульчинського району,  Вінницької області, та членів його сім’ї за 2015 рік:

         Члени сім’ї декларанта: Бомбела Л. А.  – дружина;

                                                       Бомбела О. Р.  – син.

                                                       Бомбела А. Р. – дочка

                                                       Бомбела М. Р. – дочка

Відомості про доходи

Загальна сума сукупного доходу Бомбели Р. І. . склала  48210,87 грн., в тому числі:

-         заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору –  34091,86 грн.;

-         матеріальна допомога – 2420,36 грн.

-         інші доходи ( плата за здану в оренду  земельну ділянку) 11698,65 грн.

Члени сім’ї декларанта отримали в 2015 році 41946,09 грн. сукупного доходу, в тому числі:

-         заробітної плати – 12039,13 грн.;

-         матеріальна допомога – 16701,72 грн.

-         допомога по безробіттю – 2186,67 грн.

-         інші доходи ( плата за здану в оренду  земельну ділянку) 11018,57 грн.

Відомості про нерухоме майно:

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта:

-         земельна ділянка загальною площею - 5900 м2;

-         житловий будинок в с. Тиманівка , загальною площею - 41,5 м2;

     Відомості про транспортні засоби:

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта: відсутні .

 

 

 

 

                   Повідомлення 

про початок проведення перевірки згідно із Законом України ,,Про очищення влади”

Законом України ,,Про очищення влади”передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 ,,Деякі питання реалізації Закону України ,,Про очищення влади

На виконання вимог Закону України ,,Про очищення влади” облдержадміністрація інформує про те, що 24 березня  2016 року розпочато перевіркустосовно:

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Дата початку перевірки

1

Кучеренко

Людмили

 Вільгельмівни

Секретар  Тиманівської сільської ради Тульчинського району Вінницької області 

24.03.2016


та оприлюднює відповідні документи, саме - заявуКучеренко Л. В.  та її декларацію.

Відомості

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру секретаря Тиманівської сільської ради   

Кучеренко Людмили Вільгельмівни .

 

         Відповідно пункту 9 статті 5 Закону України ,,Про  очищення влади” публікуємо відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру секретаря Тиманівської сільської ради  Кучеренко Людмили Вільгельмівни  та членів її сім’ї за 2015 рік:

         Члени сім’ї декларанта: Кучеренко О.І. – чоловік .

Відомості про доходи

Загальна сума сукупного доходу  Кучеренко Л. В.  склала 66169,26 грн., в тому числі:

-         заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 60182,19 грн.

-         матеріальна допомога – 4309,22 грн.

-         інші доходи – 1677,85 грн.

Члени сім’ї декларанта отримали в 2015 році 62386,45 грн. сукупного доходу, в тому числі:

-         заробітної плати – 59332,56 грн.

-         інші доходи – 3053,89 грн.

Відомості про нерухоме майно:

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта:

-         земельна ділянка загальною площею – 7200 м2.

-         Житловий будинок – 168,2 м2.

 

 

 

Повідомлення 

про початок проведення перевірки згідно із Законом України ,,Про очищення влади”

Законом України ,,Про очищення влади”передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 ,,Деякі питання реалізації Закону України ,,Про очищення влади

На виконання вимог Закону України ,,Про очищення влади” облдержадміністрація інформує про те, що 24березня 2016року розпочато перевіркустосовно:

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Дата початку перевірки

1

Тандашан  

Наталія 

 Михайлівна  

Головний бухгалтер Тиманівської  сільської ради Тульчинського району Вінницької області 

24.03.2016


та оприлюднює відповідні документи, саме - заяву Тандашан Н. М.  та її декларацію.

Відомості

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового

 характеру головного бухгалтера Тиманівської  сільської

ради, Тульчинського району, Вінницької області

Тандашан Наталії Михайлівни

 

         Відповідно пункту 9 статті 5 Закону України ,,Про  очищення влади” публікуємо відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру головного бухгалтера Тиманівської сільської ради, Тульчинського району, Вінницької області Тандашан Наталії Михайлівни  та членів її  сім’ї за 2015 рік:

         Члени сім’ї декларанта: Танадшан П. Т.  – чоловік .

                                                        Тандашан А. П. – дочка

                                                        Тандашан К. П. – дочка

                                                        Тандашан С. П. – дочка

 

Відомості про доходи

Загальна сума сукупного доходу Тандашан Наталії Михайлівни  склала 57259,13 грн., в тому числі:

-         заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 52277,81 грн.;

-         матеріальна допомога – 3572,62

-         інші доходи (соціальні виплати, дивіденди) – 1458,7 грн.

Члени сім’ї декларанта отримали в 2015 році – 14400,00грн.

Відомості про нерухоме майно:

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта:

-         земельна ділянка загальною площею - 5900 м2;

-         житловий будинок загальною площею – 80 м2;

     Відомості про транспортні засоби:

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:  - відсутні .

 

 

 

Повідомлення 

про початок проведення перевірки згідно із Законом України ,,Про очищення влади”

Законом України ,,Про очищення влади”передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 ,,Деякі питання реалізації Закону України ,,Про очищення влади

На виконання вимог Закону України ,,Про очищення влади” облдержадміністрація інформує про те, що 24березня 2016року розпочато перевіркустосовно:

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Дата початку перевірки

1

Патлюк 

Олександр 

ІГригорович 

Сільський голова 6 скликання Тиманівської сільської ради тульчинського району Вінницької області 

27.03.2016


та оприлюднює відповідні документи, саме - заяву Патлюк О. Г.  . та його декларацію.

Відомості

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру сільського голови  Тиманівської  сільської ради, Тульчинського

району, Вінницької області

Патлюка Олександра Григоровича 

 

         Відповідно пункту 9 статті 5 Закону України ,,Про  очищення влади” публікуємо відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  сільського голови  Тиманівської  сільської ради, Тульчинського району,  Вінницької області, та членів його сім’ї за 2015 рік:

         Члени сім’ї декларанта: Патлюк В. А.   – дружина;

                                                       Патлюк О. О.  – син.

                                                       Патлюк І. О.  –  син 

                                                       Патлюк С. О. – дочка

Відомості про доходи

Загальна сума сукупного доходу Патлюк О. Г. склала  91072,20 грн., в тому числі:

-         заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору –  67460,38 грн.;

-         девіденти, проценти  – 4159,50 грн.

-         дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування ) майна – 9161,67 грн.

-         інші доходи ( плата за здану в оренду  земельну ділянку)  10290,69 грн.

Члени сім’ї декларанта отримали в 2015 році  49897,37 грн. сукупного доходу, в тому числі:

-         заробітної плати –  48179,37 грн.;

-         девіденти, проценти  – 1218,00 грн.

Відомості про нерухоме майно:

Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта:

-         земельна ділянка с. Тиманівка вул. Чапаєва 17 - 3436 м2;

-         земельна ділянка с. Тиманівка вул. Чапаєва 26 – 5300 м2

-         земельна ділянка с. Тиманівка вул. Заболотного 17  - 2100 м2

-         житловий будинок в с. Тиманівка Чапаєва 17, - 32,1 м2;

-         житловий будинок в с. Тиманівка Чапаєва 26, - 101,0 м2;

-         житловий будинок в с. Тиманівка  Заболотного 17, - 40,0 м2;

     Відомості про транспортні засоби:

Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта:

-         автомобіль легковий – ВАЗ 2107 ,1497 м3, 1997 року випуску.

-         Бус « Вольцваген крафтер» 2500 м3, 2007 року випуску.